cho tam giác NPQ các đường trung tuyến PE,QF cắt tại G. Gọi I là trung điểm PG, K là trung điểm của GQ .a) chứng minh tứ giác

cho tam giác NPQ các đường trung tuyến PE,QF cắt tại G. Gọi I là trung điểm PG, K là trung điểm của GQ .a) chứng minh tứ giác EFIK là hình bình hành
b)Nếu EFIK là HCN thì khi đó kích thước của HCN là 3cm và 7cm .tính diện tích NPQ
SOS cứu em

1 bình luận về “cho tam giác NPQ các đường trung tuyến PE,QF cắt tại G. Gọi I là trung điểm PG, K là trung điểm của GQ .a) chứng minh tứ giác”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới