. Chứng minh a ^2+b^2+c^2<2(ab+bc+ca) với mọi số thực a, b, c

. Chứng minh a ^2+b^2+c^2<2(ab+bc+ca) với mọi số thực a, b, c

2 bình luận về “. Chứng minh a ^2+b^2+c^2<2(ab+bc+ca) với mọi số thực a, b, c”

 1. $\color{Orange}{\text{~Orange~}}$
  Với a,b,c là 3 cạnh của tam giác
  Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có
  a<b+c
  ⇒a^2<ab+ac
  b<a+c
  ⇒b^2<ab+bc
  c<a+b
  ⇒c^2<ac+bc
  Suy ra
  a^2+b^2+c^2<ab+ac+ab+bc+ac+bc
  ⇒a^2+b^2+c^2<2ab+2bc+2ca
  ⇒a^2+b^2+c^2<2(ab+bc+ca) (đpcm)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với mọi a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giác, theo bất đẳng thức tam giác :
  a^2 <a(b+c)=ab+ac (1)
  b^2 <b(a+c)=ab+bc (2)
  c^2 <c(a+b)=ac+bc (3)
  Lấy (1)+(2)+(3) theo vế, ta được :
  a^2 +b^2 +c^2 <ab+ac+ab+bc+ac+bc=2(ab+bc+ca) (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới