Chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến a)x(3x+12)-(7x-20)+x^2(2x-3)-x(2x^2+5) b)3(2x-1)-5

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến
a)x(3x+12)-(7x-20)+x^2(2x-3)-x(2x^2+5)
b)3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)-19x

1 bình luận về “Chứng minh rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến a)x(3x+12)-(7x-20)+x^2(2x-3)-x(2x^2+5) b)3(2x-1)-5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x(3x+12)-(7x-20)+x^2(2x-3)-x(2x^2+5)
  =(3x^2+12x)-(7x-20)+(2x^3-3x^2)-(2x^3+5x)
  =3x^2+12x-7x+20+2x^3-3x^2-2x^3-5x
  =(3x^2-3x^2)+(12x-7x-5x)+(2x^3-2x^3)+20
  =20
  =>Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến
  b)
  3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)-19x
  =6x-3-5x+15+18x-24-19x
  =(6x-5x+18x-19x)+(-3+15-24)
  =0+(-12)
  =-12
  =>Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới