Cm : $M= x^{2} – 2xy + 5y^{2} + 4y + 2$ luôn có giá trị dương, với mọi x, y Helpp meee

Cm : $M= x^{2} – 2xy + 5y^{2} + 4y + 2$ luôn có giá trị dương, với mọi x, y
Helpp meee

1 bình luận về “Cm : $M= x^{2} – 2xy + 5y^{2} + 4y + 2$ luôn có giá trị dương, với mọi x, y Helpp meee”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   M =x^2 -2xy + 5y^2 + 4y+2
  = (x^2 -2xy +y^2) + (4y^2 + 4y +1) +1
  = (x-y)^2 + (2y+1)^2 +1
  Ta có:
  (x-y)^2 >= 0 AA x,y
  (2y+1)^2 >= 0 AA y
  => M >= 1 >0 AA x,y (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới