dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học vs hiện tượng vật lí

dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học vs hiện tượng vật lí

2 bình luận về “dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học vs hiện tượng vật lí”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiện tượng vật lí : Sau khi xảy ra hiện tượng sẽ không có chất mới sinh ra
  Hiện tượng hóa học : Khi xảy ra hiện tượng sẽ sinh ra chất mới

  Trả lời
 2. Hiện tượng hóa học
  Khi xảy ra hiện tượng hóa học thì sẽ tạo ra các chất mới, hoặc biến chất này thành chất khác
  Hiện tượng vật lí
  Khi xảy ra hiện tượng vật lí thì không tạo ra chất mới mà chỉ thay đổi về thể (lỏng, rắn, khí) và trạng thái của chất
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới