đơn thức 9xy^2 z^3 chia hết cho đơn thức A 2xy^2z^2 B xy^3 C 3x^3yz^4 D -3xy^3z^2

đơn thức 9xy^2 z^3 chia hết cho đơn thức
A 2xy^2z^2
B xy^3
C 3x^3yz^4
D -3xy^3z^2
Viết một bình luận