EF là đường trung bình của tam giác ABC EF = 4 Tìm BC? Cho biết BC = 9 tìm EF. Mod ơi giúp e vs mai ktra r ạ:(

EF là đường trung bình của tam giác ABC EF = 4 Tìm BC?
Cho biết BC = 9 tìm EF.
Mod ơi giúp e vs mai ktra r ạ:(Viết một bình luận

Câu hỏi mới