Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Tính nhanh giá trị của biểu thức 55$^2$+45$^2$+90.55

Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đề: Tính nhanh giá trị của biểu thức
55$^2$+45$^2$+90.55

2 bình luận về “Gấp với ạ anh chị m.n ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đề: Tính nhanh giá trị của biểu thức 55$^2$+45$^2$+90.55”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới