giá 1 cuốn sách tham khảo ở cửa hàng X bán rea giá 250000đ .Biết rằng mỗi cuốn sách của cửa hàng Xlãi 25% so vs giá gốc hỏi g

giá 1 cuốn sách tham khảo ở cửa hàng X bán rea giá 250000đ .Biết rằng mỗi cuốn sách của cửa hàng Xlãi 25% so vs giá gốc hỏi giá gốc của cuốn sách tham khảo đó là bao nhiêu mik đang cần gấp ạ
Viết một bình luận