Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Chị Hằng gửi một số tiền vào ngân hàng với lãi suất kép 5%/ năm (Nghĩa là sau mỗi n

Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Chị Hằng gửi một số tiền vào ngân hàng với lãi suất kép 5%/ năm (Nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi được gộp vào tiền vốn để tính lãi cho năm kế tiếp . Tìm số vốn ban đầu nếu sau một năm chị Hằng nhận được cả vốn và lãi là 1050000 đồng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới