Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một người đi xe máy với vận tốc 30 km/h. Khi đến B người đó nghỉ 30 phút rồi quay v

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy với vận tốc 30 km/h. Khi đến B người đó nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 40 km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi, về và nghỉ là 5 giờ 10 phút?Viết một bình luận