Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Quảng đường AB dài 200km,1 xe máy đi từ A đến B sau đó quay đầu lại với tổng thời

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Quảng đường AB dài 200km,1 xe máy đi từ A đến B sau đó quay đầu lại với tổng thời gian là 9 giờ. Biết vận tốc trung bình khi đi từ A đến B nhỏ hơn vận tốc từ B đến A 10km. Tính vận tốc khi đi từ A đến B.Viết một bình luận

Câu hỏi mới