Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình Một ôto Đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h lúc về ôtô Đi với vận tốc t

Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một ôto Đi từ A đến B với vận tốc trung bình 50km/h lúc về ôtô Đi với vận tốc trung bình 60km/h . Biết tổng thời gian cả đi cả về là 5h. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kmViết một bình luận

Câu hỏi mới