Giải bằng cách lập phương trình: Bác Khoa gửi tiền tiết kiếm ở ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm. Sau một năm, bác Khoa nhận đư

Giải bằng cách lập phương trình: Bác Khoa gửi tiền tiết kiếm ở ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm. Sau một năm, bác Khoa nhận được cả vốn lẫn lãi là 159 750 000 đồng Hỏi lúc đầu bắc Khoa gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền?Viết một bình luận

Câu hỏi mới