Giải nó phương trình x/35 = (x/70 + x/80 ) + 1/4

Giải nó phương trình
x/35 = (x/70 + x/80 ) + 1/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới