giải phương trình 15x=3 20x = 4 giúp mình với

giải phương trình
15x=3
20x = 4
giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới