giải phương trình 2 (x-1) + 3 (2x+3) = 4 (2-3x) – 2

giải phương trình 2 (x-1) + 3 (2x+3) = 4 (2-3x) – 2

2 bình luận về “giải phương trình 2 (x-1) + 3 (2x+3) = 4 (2-3x) – 2”

 1. Giải đáp:
   2.(x-1)+3.(2x+3)=4.(2-3x)-2
  <=>2x-2+6x+9=8-12x-2
  <=>(2x+6x)+(9-2)=-12x+(8-2)
  <=>8x+7=-12x+6
  <=>8x-(-12x)=6-7
  <=>20x=-1
  <=>x=-1/20
  Vậy S={-1/20}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới