Giải phương trình X²+2x+5=0 Giúp mình với mọi người ơi

Giải phương trình X²+2x+5=0
Giúp mình với mọi người ơi
Viết một bình luận