giải phương trình: [(3x -2) phần 6] -5 = [3-2(x+7) phần 4]

giải phương trình:
[(3x -2) phần 6] -5 = [3-2(x+7) phần 4]

2 bình luận về “giải phương trình: [(3x -2) phần 6] -5 = [3-2(x+7) phần 4]”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  {3x-2}/{6}-5={3-2(x+7)}/{4}
  <=>{2.(3x-2)}/{12}-{12.5}/{12}={3.[3-2(x+7)]}/{12}
  <=>2.(3x-2)-12.5=3.[3-2(x+7)]
  <=>6x-4-60=9-6(x+7)
  <=>6x-4-60=9-6x-42
  <=>6x+6x=4+60+9-42
  <=>12x=31
  <=>x=31/12 
  Vậy S={31/12}

  Trả lời
 2. (3x-2)/6-5=(3-2(x+7))/4
  <=>(4(3x-2))/(24)-(120)/(24)=(6(3-2x-14))/(24)
  <=>4(3x-2)-120=6(-2x-11)
  <=>12x-8-120=-12x-66
  <=>12x+12x=-66+120+8
  <=>24x=62
  <=>x=(31)/(12)
  Vậy S={(31)/(12)}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới