Giải phương trình sau: (x+1)(x-1)+1-2x=x

Giải phương trình sau:
(x+1)(x-1)+1-2x=x

2 bình luận về “Giải phương trình sau: (x+1)(x-1)+1-2x=x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x+1)(x-1)+1-2x=x
  ⇔(x+1)(x-1)+1-2x-x=0
  ⇔x^2-x+x-1+1-3x=0
  ⇔x^2+0+0-3x=0
  ⇔x^2-3x=0
  ⇔x(x-3) =0
  Vậy S={0;3}

  Trả lời
 2. (x+1)(x-1) + 1 – 2x = x
  <=> x^2 – 1 + 1 – 2x = x
  <=> x^2 – 2x – x = 0
  <=> x^2 – 3x = 0
  <=> x(x-3) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) (t/m)
  Vậy phương trình đã cho có nghiệm x∈{0;3}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới