Giải phương trình sau : `x^2+3x+2=0`

Giải phương trình sau : `x^2+3x+2=0`

2 bình luận về “Giải phương trình sau : `x^2+3x+2=0`”

 1. x^2+3x+2=0
  x^2+x+2x+2=0
  x(x+1)+2(x+1)=0
  (x+1)(x+2)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=-2\end{array} \right.\) 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: x=-2; x=-1
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x²+3x+2=0
  ⇔x²+2x+x+2=0
  ⇔x(x+2)+(x+2)=0
  ⇔(x+1)(x+2)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=-1\end{array} \right.\) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới