giải phương trình sau: x^2-4xy+3y^2-5=0 giúp mình với mọi người!

giải phương trình sau:
x^2-4xy+3y^2-5=0
giúp mình với mọi người!Viết một bình luận

Câu hỏi mới