giải phương trình sau: x^2+xy=3x+y+1 GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI!!

giải phương trình sau:
x^2+xy=3x+y+1
GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI!!Viết một bình luận

Câu hỏi mới