giải phương trinhf (x-4).(x+3)=0

giải phương trinhf
(x-4).(x+3)=0

2 bình luận về “giải phương trinhf (x-4).(x+3)=0”

Viết một bình luận