Giải pt sau : 0,25x+1,5=0 6,36-5,3x=0

Giải pt sau :
0,25x+1,5=0
6,36-5,3x=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới