Giải và biện luận phương trình 2x-3/x-m=x+1/x+2+1 SOSSSS

Giải và biện luận phương trình 2x-3/x-m=x+1/x+2+1
SOSSSSViết một bình luận

Câu hỏi mới