Giúp e bài toán này với ạ : 2x(1+3x)

Giúp e bài toán này với ạ : 2x(1+3x)

2 bình luận về “Giúp e bài toán này với ạ : 2x(1+3x)”

 1. Giải đáp:
    6x²+2x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    2x(1+3x)
  = 2x.1+2x.3x
  = (2.1).x+(2.3).(x.x)
  = 2.x+6.x²
  = 2x+6x²
  = 6x²+2x

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   2x.(1+3x)
  =2x.1+2x.3x
  =2x+6x^{2}
  =6x^{2}+2x
  -) Muốn nhân 1 đơn thức cho 1 đơn thức ta nhân đơn thức này với từng hạng tử của đa thức rồi cộng kết quả lại với nhau
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới