Giúp em bài hình này với ạ vẽ hình với giải chi tiết giúp em với ạ Cho Δ ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Vẽ M AB v

Giúp em bài hình này với ạ vẽ hình với giải chi tiết giúp em với ạ
Cho Δ ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Vẽ M AB và N AC sao cho AM = 3cm, AN = 4 cm
a. Tính BC, MN
b. Chứng minh Δ AMN đồng dạng với Δ ABC ( c.c.c )

1 bình luận về “Giúp em bài hình này với ạ vẽ hình với giải chi tiết giúp em với ạ Cho Δ ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm. Vẽ M AB v”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới