Giúp vs ạ !!!!!! Chứng minh rằng có duy nhất một số nguyên tố có dạng x^3 +1 Hứa vote đủ ạ.

Giúp vs ạ !!!!!!
Chứng minh rằng có duy nhất một số nguyên tố có dạng x^3 +1
Hứa vote đủ ạ.Viết một bình luận

Câu hỏi mới