hai người cùng xuất phát từ a đến b người thứ nhất đi hết x(h) người thứ hai đi hết 2(x-1)(h) biết người thứ nhất đến b sớm h

hai người cùng xuất phát từ a đến b người thứ nhất đi hết x(h) người thứ hai đi hết 2(x-1)(h) biết người thứ nhất đến b sớm hơn người thứ hai là 2 vậy phương trình biểu thị mói liên hệ về thời gian đi của 2 người là

1 bình luận về “hai người cùng xuất phát từ a đến b người thứ nhất đi hết x(h) người thứ hai đi hết 2(x-1)(h) biết người thứ nhất đến b sớm h”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới