hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12h thì đầy bể.nếu vòi thu nhat 1 chảy trong 4h,vòi thứ 2 chảy trong h th

hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12h thì đầy bể.nếu vòi thu nhat 1 chảy trong 4h,vòi thứ 2 chảy trong h thì đc 2/5 bể.hỏi mỗi vòi chảy một mình trog bao lâu thì đầy bể?

1 bình luận về “hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 12h thì đầy bể.nếu vòi thu nhat 1 chảy trong 4h,vòi thứ 2 chảy trong h th”

Viết một bình luận