Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

2 bình luận về “Hình chóp tam giác đều có bao nhiêu mặt A. 3 B. 4 C. 5 D. 6”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới