ính các góc tam giác ABC biết a-b=18 độ và b-c=18độ

ính các góc tam giác ABC biết a-b=18 độ và b-c=18độViết một bình luận

Câu hỏi mới