kết quả của phép chia -15x^3y^2:5x^2y bằng

kết quả của phép chia -15x^3y^2:5x^2y bằng

2 bình luận về “kết quả của phép chia -15x^3y^2:5x^2y bằng”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới