Kết quả phép tính x(x – y) + y(x + y) tại x = -3 và y = 4 là: A. 1 B. 7 C. -25

Kết quả phép tính x(x – y) + y(x + y) tại x = -3 và y = 4 là:
A. 1 B. 7 C. -25

2 bình luận về “Kết quả phép tính x(x – y) + y(x + y) tại x = -3 và y = 4 là: A. 1 B. 7 C. -25”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x(x-y)+y(x+y)
  =x^2-xy+xy+y^2
  =x^2+y^2
  Thay x=-3 và y=4 vào biểu thức trên ta được :
  (-3)^2+4^2=9+16=25
  => Không có đáp án đúng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới