Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là `3` đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm `2`đơn vị thì được phân số mới b

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là `3` đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm `2`đơn vị thì được phân số mới bằng `1/2`. Tìm phân số ban đầu.
* bài này tui bít làm nhưng ko biết trình bày , chỉ vssssViết một bình luận

Câu hỏi mới