mọi người ơi hãy giúp em đi Mai em thi rồi trả lời chắc chắn được chillbox ========= Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, đ

mọi người ơi hãy giúp em đi Mai em thi rồi trả lời chắc chắn được chillbox
=========
Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, đường cao `AH` . Kẻ đường thẳng qua `H` song song với `AB` cắt `AC` tại `K` , đường thẳng qua `K` song song với `BC` và cắt `AH` tại `M` , đường thẳng qua `H` song song với `AC` và cắt `BC ` tại`N` . chứng minh `MN` // `HK`

1 bình luận về “mọi người ơi hãy giúp em đi Mai em thi rồi trả lời chắc chắn được chillbox ========= Cho tam giác `ABC` vuông tại `A`, đ”

Viết một bình luận