một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau đó đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi

một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau đó đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 50l nước.
a. Tính số lít nước đổ vào bể lúc đầu
b. Biết chiều cao của bể nước 1,5m. Cần đổ thêm bao nhiêu thùng nước nữa thì đầy bể?

1 bình luận về “một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau đó đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi”

Viết một bình luận