Một đội công nhân dự định làm 18 sản phẩm trong một ngày .Nhưng nhờ có máy móc trợ giúp nên mỗi ngày đã làm nhiều hơn 4 sản p

Một đội công nhân dự định làm 18 sản phẩm trong một ngày .Nhưng nhờ có máy móc trợ giúp nên mỗi ngày đã làm nhiều hơn 4 sản phẩm và công việc hoàn thành nhanh hơn thời hạn là 3 ngày và thừa 14 sản phẩm. Tính số sản phẩm công nhân phải làm theo kế hoạch.
Viết một bình luận