một xe gác máy đi từ A với vận tốc 37,5km/giờ cùng lúc đó một o tô đi từ B đến A với vận tốc 52 km/giờ .Quãng đường A đến b

một xe gác máy đi từ A với vận tốc 37,5km/giờ cùng lúc đó một o tô đi từ B đến A với vận tốc 52 km/giờ .Quãng đường A đến b dài 210 km dự kiến hai se gặp nhâu lúc 10 giờ hỏi
A: hai xe phải đi lúc mấy giờ
b: khi gặp nhau lúc 10 giờ thì ô tô đi từ a đến b lúc mấy giờ

1 bình luận về “một xe gác máy đi từ A với vận tốc 37,5km/giờ cùng lúc đó một o tô đi từ B đến A với vận tốc 52 km/giờ .Quãng đường A đến b”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được là
  34,5 + 28 = 62,5 (km)
  Đổi:1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
  Quãng đường  AB dài là
  6,25 * 1,2 = 75 (km)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới