một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/h.Khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc 20km/h nên thời gian lúc về nhiều hơn l

một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30km/h.Khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc 20km/h nên thời gian lúc về nhiều hơn lúc đi là 30 phút.TÍnh ABViết một bình luận

Câu hỏi mới