Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc 50km/h nên thời gian lúc về ít hơn lúc

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.Khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc 50km/h nên thời gian lúc về ít hơn lúc đi là 45 phút.TÍnh ABViết một bình luận

Câu hỏi mới