một xe máy đi từ a đến b với vận tốc50 km/h và quay từ b về a với vận tốc 40 km/h . biết tổng thời gian cả đi và về hết 2 giờ

một xe máy đi từ a đến b với vận tốc50 km/h và quay từ b về a với vận tốc 40 km/h . biết tổng thời gian cả đi và về hết 2 giờ 15 phút .Tính quãng đường ab ( nếu được thì kẻ bảng )Viết một bình luận

Câu hỏi mới