Một xe tải dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 15 phút thì gặp đường xấu nên trên quãng đường còn lại v

Một xe tải dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 15 phút thì gặp đường xấu nên trên quãng đường còn lại vận tốc xe đi giảm còn 36km/h vì vậy xe đến B chậm 10 phút so với dự định. Tính quãng đường AB.Viết một bình luận

Câu hỏi mới