Một người đi bộ từ nhà đến ga . Trong 12p đầu người đó đi được 700m và nhận thấy rằng như vậy sẽ đến ga chậm 40p . vì thế trê

Một người đi bộ từ nhà đến ga . Trong 12p đầu người đó đi được 700m và nhận thấy rằng như vậy sẽ đến ga chậm 40p . vì thế trên quãng đường còn lại người đó đi với vận tốc 5km/h do đó đến ga sớm hơn 5p. Tính quãng đường từ nhà đến gaViết một bình luận

Câu hỏi mới