một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi 5km/h nên thời gian

một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi 5km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB ?

2 bình luận về “một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi 5km/h nên thời gian”

 1. Giải đáp:
   AB = 50 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Bảng:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{Vận tốc}&\text{Quãng đường}&\text{Thời gian}\\\hline \text{Lúc đi}&\text{25km/h}&\text{x (km, x > 0)}&\text{$\dfrac{x}{25}$h}\\\hline \text{Lúc về}&\text{25km/h + 5km/h = 30km/h}&\text{x (km, x > 0)}&\text{$\dfrac{x}{30}$h}\\\hline \end{array}
  => Phương trình: x/25 – x/30 = 1/3
   – Giải
  Đổi: 20 phút = 1/3 giờ
  Vận tốc khi người đó đi về là: 25 + 5 = 30 (km//h)
  Gọi quãng đường AB là x (km, x > 0)
  Thì: thời gian lúc người đó đi là: x/25 (h)
  Thời gian lúc người đó về là: x/30 (h)
  Theo đề bài, ta có phương trình:
  x/25 – x/30 = 1/3
  <=> (6x)/150 – (5x)/150 = 50/150
  <=> 6x – 5x = 50
  <=> x = 50 (kmđk)
  Vậy: độ dài quãng đường AB là: 50 km

  Trả lời
 2. Gọi quãng đường AB là : x ( km ) ( x > 0 )
  Thời gian người đi xe mấy từ A đến B là : x/25 ( h )
  Thời gian người đó đi về là : x /30 (h )
  Do thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút = 1/3 giờ , ta có :
  x/25 – 1/3 = x/30
  ⇔24x-200 =20x
  ⇔4x = 200
  ⇔x=50 ( Thoả mãn )
  Vậy quãng đường AB là 50 km

  Trả lời

Viết một bình luận