Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h.Người đó nghỉ 2 giờ tại B rồi trở về A theo con đường cũ với vận tốc 30km/h

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h.Người đó nghỉ 2 giờ tại B rồi trở về A theo con đường cũ với vận tốc 30km/h.Tổng thời gian cả đi,cả nghỉ tại B về là 10h45p.Tính Quãng đường AB

1 bình luận về “Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h.Người đó nghỉ 2 giờ tại B rồi trở về A theo con đường cũ với vận tốc 30km/h”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi độ dài quãng đường AB là x(km)(x > 0)
  Thời gian xe máy đi từ A đến B là: x/40 (h)
  Thời gian xe máy trở về A là: x/30 (h)
   Vì tổng thời gian cả đi, cả nghỉ tại B và về là 10h45 = 43/4h nên ta có pt:
          x/40 + 2 + x/30 = 43/4
  <=> (3x)/120 + 240/120 + (4x)/120 = 1290/120
  <=> 3x + 240 + 4x = 1290
  <=> 7x = 1050
  <=> x = 150 ™
  Vậy quãng đường AB dài 150km

  Trả lời

Viết một bình luận