Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 35km/h. Khi đến B, người đó nghỉ 40 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Tính quãn

Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 35km/h. Khi đến B, người đó nghỉ 40 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Tính quãng đường AB, biết thời gian cả đi và về là hết 4 giờ 8 phút

1 bình luận về “Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 35km/h. Khi đến B, người đó nghỉ 40 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h. Tính quãn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi quãng đường AB là :x(x>0) km
  Thời gian lúc đi là: x/35(h)
  Thời gian lúc về là x/30(h)
  Do lúc đi đến nghỉ 40p=2/3h và cả lúc về là 4h8p=62/15hnên ta có phương trình : x/35+x/30+2/3=62/15
  <=>12x/420+14x/420+280/420=1736/420
  =>12x+14x+280=1736
  <=>26x=1736-280
  <=>26x=1456
  <=>x=56
  Vậy quãng đường AB dài là : 56 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận