Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 60km/h. Lúc về, người ấy đi với vật tốc 50km/h. Biết cả đi và về hết 11 giờ. Tính qu

Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 60km/h. Lúc về, người ấy đi với vật tốc 50km/h. Biết cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.

2 bình luận về “Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 60km/h. Lúc về, người ấy đi với vật tốc 50km/h. Biết cả đi và về hết 11 giờ. Tính qu”

 1. Gọi quãng đường AB là S
  Vì trên quãng đường đó xe đi hai thời gian  nhỏ khác
      => S/60+(S)/50=11
      =>S=300(km)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi quãng đường AB là a(km)(a>0)
  Thời gian người đó đi từ A đến B là a/60(h)
  Thời gian người đó đi từ B về A là a/50(h)
  Theo đề ta có phương trình: a/60+a/50=11
  <=>(5a)/300+(6a)/300=11
  <=>(11a)/300=11
  <=>a/300=1
  <=>a=300(tm)
  Vậy quãng đường AB dài 300km

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới