Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc dự định là 50km/h.Sau khi đi được 2/3 quãng đường với vận tốc dự định thì ô tô đã gi

Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc dự định là 50km/h.Sau khi đi được 2/3 quãng đường với vận tốc dự định thì ô tô đã giảm tốc độ và đi với vận tốc 30km/h.Vì vậy khi ô tô còn cách B 48km thì ô tô đã đi hết thời gian dự định.Tính quãng đường AB
Giup e vs ;-;Viết một bình luận

Câu hỏi mới